Animals > Amphibians > Frogs & Toads > Ceratobatrachid Frogs

Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri

Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Fort Worth Zoo
Fort Worth, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Philadelphia Zoo
Philadelphia, PA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Philadelphia Zoo
Philadelphia, PA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Philadelphia Zoo
Philadelphia, PA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Saint Louis Zoo
St. Louis, MO, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Toronto Zoo
Toronto, ON, Canada
© 2006 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Toronto Zoo
Toronto, ON, Canada
© 2006 Jeff Whitlock use this photo
Eyelash Leaf Frog
Eyelash Leaf Frog
Solomon Island Eyelash Frog, Solomon Island Leaf Frog
Ceratobatrachus guentheri
Toronto Zoo
Toronto, ON, Canada
© 2006 Jeff Whitlock use this photo