Animals > Invertebrates > Arachnids

Giant Vinegaroon
Giant Whip Scorpion
Mastigoproctus giganteus

see larger image
Giant Vinegaroon
Giant Vinegaroon
Mastigoproctus giganteus
Chattanooga Zoo - Chattanooga, TN, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo