Animals > Birds > Guans & Megapodes > Pheasants & Relatives

Kalij Pheasant
Lophura leucomelanos

Kalij Pheasant
Kalij Pheasant
Lophura leucomelanos
Hawaii, USA
© 2011 Sarah P. Otto use this photo