Okefenokee National Wildlife Refuge
Georgia, USA
http://www.fws.gov/okefenokee/
see larger image
American Alligator
American Alligator
Alligator mississippiensis
Okefenokee National Wildlife Refuge - Georgia, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
American Alligator
Alligator mississippiensis
see larger image
Eastern Gray Squirrel
Eastern Gray Squirrel
Sciurus carolinensis
Okefenokee National Wildlife Refuge - Georgia, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Eastern Gray Squirrel
Sciurus carolinensis
see larger image
Green Anole
Green Anole
Anolis carolinensis
Okefenokee National Wildlife Refuge - Georgia, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Green Anole
Anolis carolinensis
see larger image
Southern Cricket Frog
Southern Cricket Frog
Acris gryllus
Okefenokee National Wildlife Refuge - Georgia, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Southern Cricket Frog
Acris gryllus
see larger image
Unidentified Butterfly or Moth
Unidentified Butterfly or Moth
Okefenokee National Wildlife Refuge - Georgia, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Unidentified Butterfly or Moth

see larger image
Unidentified Dragonfly
Unidentified Dragonfly
Okefenokee National Wildlife Refuge - Georgia, USA
© 2008 Jeff Whitlock use this photo
Unidentified Dragonfly