Animals > Fish > Ray-finned Fishes > Anglerfishes & Relatives > Batfishes

Polka-dot Batfish
Ogcocephalus cubifrons

see larger image
Polka-dot Batfish
Polka-dot Batfish
Ogcocephalus cubifrons
Oklahoma Aquarium - Jenks, OK, UAS
© 2013 Jeff Whitlock use this photo