Animals > Birds > Waterfowl > Ducks & Relatives

Smew
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus

Smew
Smew
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Cincinnati Zoo
Cincinnati, OH, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (female)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Fort Worth Zoo
Fort Worth, TX, USA
© 2014 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (male)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Fort Worth Zoo
Fort Worth, TX, USA
© 2014 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (female)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Houston Zoo
Houston, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (male)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Houston Zoo
Houston, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (male)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Memphis Zoo
Memphis, TN, USA
© 2005 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (female)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Zoo Miami
Miami, FL, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (male)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Zoo Miami
Miami, FL, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Smew
Smew (male)
White Merganser, White Nun
Mergellus albellus
Zoo Miami
Miami, FL, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo