Animals > Mammals > Primates > Old World Monkeys

Tana River Mangabey
Agile Mangabey, Golden-bellied Mangabey
Cercocebus galeritus

see larger image
Tana River Mangabey
Tana River Mangabey
Cercocebus galeritus
Jackson Zoological Park - Jackson, MS, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo