Animals > Reptiles > Turtles > Pond Turtles

Texas Map Turtle
Graptemys versa

Texas Map Turtle
Texas Map Turtle
Graptemys versa
Abilene Zoo
Abilene, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Texas Map Turtle
Texas Map Turtle
Graptemys versa
Abilene Zoo
Abilene, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo