Animals > Birds > Turacos & Relatives > Turacos

White-bellied Go-away-bird
Corythaixoides leucogaster

see larger image
White-bellied Go-away-bird
White-bellied Go-away-bird
Corythaixoides leucogaster
Houston Zoo - Houston, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo