Animals > Birds > Owls > Typical Owls

Elf Owl
Micrathene whitneyi

Elf Owl
Elf Owl
Micrathene whitneyi
Sierra Vista Ranger Dist - Coronado Natl Forest
Arizona, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo
Elf Owl
Elf Owl
Micrathene whitneyi
Sierra Vista Ranger Dist - Coronado Natl Forest
Arizona, USA
© 2012 Jeff Whitlock use this photo