Animals > Chordates > Mammals > Even-toed Ungulates > Bovids

Grant's Gazelle
Nanger granti