Animals > Reptiles > Turtles > Tortoises

Indian Star Tortoise
Geochelone elegans

Indian Star Tortoise
Indian Star Tortoise
Geochelone elegans
Houston Zoo
Houston, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Indian Star Tortoise
Indian Star Tortoise
Geochelone elegans
Los Angeles Zoo
Los Angeles, CA, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo
Indian Star Tortoise
Indian Star Tortoise
Geochelone elegans
Sedgwick County Zoo
Wichita, KS, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Indian Star Tortoise
Indian Star Tortoise
Geochelone elegans
Tennessee Aquarium
Chattanooga, TN, USA
© 2003 Jeff Whitlock use this photo
Indian Star Tortoise
Indian Star Tortoise
Geochelone elegans
Zoo Atlanta
Atlanta, GA, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo