Animals > Chordates > Mammals > Even-toed Ungulates > Giraffes & Okapis

Okapi
Okapia johnstoni