Seagoville, TX, USA

American White Ibis
American White Ibis (juvenile)
White Ibis
Eudocimus albus
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
American White Ibis
American White Ibis (juvenile)
White Ibis
Eudocimus albus
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
American White Pelican
American White Pelican
Pelecanus erythrorhynchos
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Bald Eagle
Bald Eagle (juvenile carrying American Coot)
Haliaeetus leucocephalus
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Greater Yellowlegs
Greater Yellowlegs
Tringa melanoleuca
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Long-billed Dowitcher
Long-billed Dowitcher
Limnodromus scolopaceus
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Long-billed Dowitcher
Long-billed Dowitcher
Limnodromus scolopaceus
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Long-billed Dowitcher
Long-billed Dowitcher
Limnodromus scolopaceus
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Long-billed Dowitcher
Long-billed Dowitcher
Limnodromus scolopaceus
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Western Barn Owl
Western Barn Owl
Barn Owl
Tyto alba
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Wilson's Snipe
Wilson's Snipe
Gallinago delicata
Seagoville, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo