Animals > Mammals > Primates > Old World Monkeys

Tana River Mangabey
Agile Mangabey, Golden-bellied Mangabey
Cercocebus galeritus

Tana River Mangabey
Tana River Mangabey
Agile Mangabey, Golden-bellied Mangabey
Cercocebus galeritus
Jackson Zoological Park
Jackson, MS, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Tana River Mangabey
Tana River Mangabey
Agile Mangabey, Golden-bellied Mangabey
Cercocebus galeritus
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Tana River Mangabey
Tana River Mangabey
Agile Mangabey, Golden-bellied Mangabey
Cercocebus galeritus
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2010 Jeff Whitlock use this photo
Tana River Mangabey
Tana River Mangabey (juvenile)
Agile Mangabey, Golden-bellied Mangabey
Cercocebus galeritus
San Antonio Zoo
San Antonio, TX, USA
© 2005 Jeff Whitlock use this photo