Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Vipers

White-lipped Tree Viper
Trimeresurus albolabris

Wetar Island Pitviper
Wetar Island Pitviper (juvenile)
White-lipped Island Pitviper
Trimeresurus albolabris insularis
Dallas Zoo
Dallas, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
Wetar Island Pitviper
Wetar Island Pitviper (juvenile)
White-lipped Island Pitviper
Trimeresurus albolabris insularis
Dallas Zoo
Dallas, TX, USA
© 2011 Jeff Whitlock use this photo
White-lipped Tree Viper
White-lipped Tree Viper
White-lipped Pitviper
Trimeresurus albolabris
Louisiana Purchase Gardens & Zoo
Monroe, LA, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo